Makdous
Home » Mezzè  »  Makdous
Makdous

Melanzane sott'olio, farcite con noci, aglio fresco e peperoncino